Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

06.03.2011 tarih ve 27886 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince düzenlenmiş olup, Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ :

Ünvanı : Can Fotokopi Kırtasiye Dijital Baskı Matbaa Tasarım Reklam Gıda  İnşaat Turizm San Tic AŞ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adresi : Umurbey Mah. Şehitler Cad. No:121/A - Alsancak
Telefon : 0(232) 441 20 22
Faks : 0(232) 441 20 24
E-Posta : info@candijital.com.tr
* Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

1.2. ALICI BİLGİLERİ :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.hemen.com.tr adresli internet sitesinden elektronik ortamda fiyat, özellik v.b. bilgilerini inceleyerek siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yürürlükteki Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (burada kısaca “Yönetmelik” olarak anılacaktır)  hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN , ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

3.1- Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Adı   Türü, Modeli, Rengi Adet Satış Bedeli (TL)
(KDV dahil toplam) 
      
3.2- Ödeme Şekli: ………………

3.3- Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle stokta olmaması veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: ALICI  ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise,  Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI  bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına  iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar  ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve ALICI  iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.  

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan  yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya  nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.  

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :
Teslimat Adresi : ……../ ……./ Türkiye
Teslim Edilecek Kişi: …………..
Fatura Adresi : ………………../…../ Türkiye

Teslimat, SATICI tarafından kargo aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır.  Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

Yurt içinde her noktaya kargo ücreti SATICI tarafından karşılanmaktadır. Yatak, baza ve başlık siparişlerinde de kargo bedeli ve kurulum yine SATICI tarafından karşılanmaktadır. Yurt dışı siparişlerinde ise 40 TL kargo bedeli, ALICI tarafından karşılanmaktadır.

Yatak, başlık, baza, karyola ürünlerinde sadece İstanbul içine online satışı bulunmaktadır. İstanbul İli içerisindeki Adalara’a sevkiyat gerçekleştirilemez.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, http://www.hemen.com.tr internet sitesinde Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerin  temel nitelikleri, satış fiyatı ,  ödeme şekli,  teslimat ve Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamındaki  tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini açıkça beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün ve/veya ürünler 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde “Sık Sorulan Sorular” bölümünün içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise  teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için , elektronik ortamda akdedilen  işbu sözleşmenin ALICI tarafından yine elektronik ortamda teyid işleminin gerçekleştirilmiş olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde ürünü kullanmadan, tahrip etmeden/bozmadan satın almaktan vazgeçerek teslim aldığı şekli ile iade etme  hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya  faks veya  e-postaile ürün faturasının bir örneği eklenerek bildirimde bulunulması ve ürünün  orjinal ambalajının açılmamış/ bozulmamış ve kullanılmamış olmasışarttır. Ayrıca  ürünün içinden çıkan tüm döküman ve tüm aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak yapılmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu şekilde gönderilen ürünler SATICI tarafından  kabul edilmeyecek ve bedel iadesi yapılmayacaktır.
Ayrıca niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Yasadan kaynaklanan cayma hakkının kullanılması  nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
Kredi kartıyla yapılan satışlarda cayma bildiriminin ALICI tarafından kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.
ALICI , süresi içinde  satıştan caydığı hallerde ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile aynen geri iade etmekle  ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür. 
SATICI ‘nın  Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde  belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi 3 (üç) aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.  Ancak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, 3 (üç) aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

MADDE 6-SATICININ KAYITLARI

Alıcı, Satıcının kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, Satıcı ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta Satıcı’nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Yönetmeliğin 9(2) incimaddesi gereğince SATICI,  sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya haber vermeyi  taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal feshetme hakkını haiz olup, ALICI’nın  sipariş verdiği ürün için ödediği  bedeli veya varsa onu borç altına sokan  tüm belgeleri  en geç 10 (on) gün içinde  iade edeceğini taahhüt eder.

Bununla birlikte haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde SATICI, Yönetmeliğin 9(3) üncü maddesindeki düzenleme doğrultusunda  ALICI, SATICI’nın kendisini bilgilendirmesi şartıyla,  eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edip teslim etmesine onay vermektedir. 

SATICI  işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından  kabul edilir)

MADDE 8- İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında  ALICI, ürünler ile ilgili  şikâyet ve itirazları konusunda başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar  dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Bu parasal sınırın altında kalan uyuşmazlıklarda  Tüketici  Hakem Heyeti’nin vereceği kararlar tarafları bağlar ve İcra ve İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Bu parasal sınırın üzerinde kalan uyuşmazlıklarda ise SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin onaylanması durumunda ALICI,  işbu sözleşmenin tüm koşullarını ve bu sözleşmeye ek olarak Yönetmelik’te yer verilen diğer ön bilgilerin bulunduğuhttp://www.hemen.com.tr sitesindeki “Gizlilik Bildirimi”, “Teslimat, İade ve Garanti Şartları”, “Kullanım Koşulları”, “Sıkça Sorulan Sorular” ve “Ürün Kullanım Talimatı”nı okuyup aynen kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme __/__/____ tarihinde elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

SATICI:

ALICI: 


Bize Yazın
Lütfen Resimde gördüğünüz karakterleri yazınız